fbpx

Szkolenia Biznesowe

PERSOLOG® DISC na START

efektywna komunikacja interpersonalna
i skuteczna komunikacja w zespole

Kurs przygotowuje kursanta do efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz skutecznej komunikacji w zespole, prowadzonej za pomocą modelu osobowości DISC. Po zakończeniu szkolenia kursant rozumie logikę swoich zachowań w biznesie, tworzy strategię efektywności w zarządzaniu swoimi umiejętnościami, wykorzystuje swoje zdolności do komunikacji z innymi oraz wykorzystuje swoje możliwości do działań w sytuacjach kryzysowych.

Podczas szkolenia kursant zdobędzie następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

  • omawia typy zachowań wg. metodologii DISK persolog®
  • ocenia swój typ zachowania oraz jego słabe i silne strony również pod kątem pracy w zespole, sposobu realizacji zadań, wydawania poleceń
  • właściwie rozpoznaje typy zachowania wg. metodologii DISK persolog®
  • dostosowuje strategie komunikacji do odpowiedniego stylu zachowania
  • świadomie wpływa na poprawę swojej efektywności osobistej i zespołowej poprzez wykorzystanie narzędzia DISK
  • przygotowuje plan rozwoju osobistego
  • świadomie kieruje swoim zachowaniem w zależności od okoliczności w jakich się znajduje
  • wykazuje zdolności układania dobrych relacji z innymi ludźmi
  • w sposób etyczny rozwiązuje spory w relacji zawodowej
  • wyraża i broni własnego zdania bez naruszania przestrzeni własnej i innych ludzi

Katarzyna Anderka

Coach Biznesu, Akredytacja ICI, Praktyk Transforming Communication Time Line Therapy Practitioner, Absolwentka MSC

Program szkolenia

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

PERSOLOG® DISC na START

efektywna komunikacja interpersonalna
i skuteczna komunikacja w zespole