fbpx

Szkolenia Biznesowe

PERSOLOG®

zarządanie stresem według modelu Persolog® - profil stresu zawodowego i prywatnego

Warsztat daje możliwość Uczestnikowi na rozpoznanie swoich zawodowych i prywatnych czynników stresogennych (stresorów). Zrozumienie różnych schematów reakcji na stres. Odkrycie swojego osobistego wzorca stresu. Określenie stresu działającego napędzająco, motywująco oraz stresu od którego warto się uwolnić. Opracowanie indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem. Znalezienie własnego klucza do wewnętrznego spokoju i nauczenia sie jak z niego korzystać. Stać się bardziej świadomym aktualnego stylu życia i pracy w stresie. Rozpoznawać sygnały stresu nieproduktywnego na wczesnym etapie. Wzmocnić odporność psychiczną. Program zapobiega wypaleniu, przemęczeniu, pozwala na podjęcie działań zaradczych, polepsza komfort pracy i efektywność. Warsztat pomaga również zoptymalizować pracę z klientem w oparciu o narzędzia dotyczące stresu.

Podczas szkolenia kursant zdobędzie następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

  • świadomie postrzega stres i rozpoznaje niekorzystne zachowania w stresie
  • rozpoznaje ograniczenia w radzeniu sobie ze stresem
  • charakteryzuje mechanizmy potęgujące stres
  • rozpoznaje i radzi sobie z sygnałami stresowymi
  • opracowuje osobisty program antystresowy – krótko i długofalowy
  • świadomie stresuje własnych rozwojem
  • poprawnie komunikuje się pomiędzy pracownikami
  • wzmacnia relacje w zespole
  • ogranicza absensje lekarskie
  • dba o wzrost motywacji i zaangażowania pracowników

Katarzyna Anderka

Coach Biznesu, Akredytacja ICI, Praktyk Transforming Communication Time Line Therapy Practitioner, Absolwentka MSC

Program szkolenia

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

PERSOLOG®​

zarządanie stresem według modelu Persolog®
- profil stresu zawodowego i prywatnego